Gebruiksvoorwaarden

Als gebruiker van de website erkent u dat de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de site niet betekent dat ODM aanbiedt om een ​​contract aan te gaan. Aan de andere kant geldt de bestelling van de gebruiker als een onherroepelijk aanbod om de hoeveelheid goederen te kopen die in de bestelling worden vermeld.

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door ODM van dit aanbod, en dit op het moment van aanvaarding.

De algemene voorwaarden, ook vermeld op de website, zijn van toepassing op overeenkomsten tussen de gebruiker en ODM.

ODM – Expertise Through Experience